Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας

Αυξάνοντας την ασφάλεια εφοδιασμού με ΥΦΑ σε λιμάνια της Αδριατικής-Ιονίου

Ένα ευρωπαϊκό έργο αφιερωμένο στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου με την επωνυμία SUPER-LNG υλοποιείται στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΑΣΒΑ)  του ΙΠΡΕΤΕΑ, υπό το συντονισμό  της Δρ Όλγας Ανεζίρη. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη τεχνικών συστημάτων στη διανομή και προμήθεια ΥΦΑ σε λιμενικές εγαταστάσεις, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso (Οδηγία 2012/18/ΕΕ). Η κοινοπραξία αποτελείται από επτά κυρίους εταίρους και έξι συνδεδεμένους οργανισμούς σε υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες της Αδριατικής, όλες χώρες της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος INTERREG ADRION programme.

Το πρόγραμμα SUPERLNG αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων εφοδιασμού με ΥΦΑ, υποστηριζόμενο από ένα δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ΥΦΑ, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Ακόμη, το έργο  έχει δημιουργήσει ένα μόνιμο εκπαιδευτικό σύστημα για λιμενικές αρχές, υπεύθυνους ναυτικής εκπαίδευσης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα μαθήματα κατάρτισης είναι δωρεάν κατόπιν αιτήματος και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SUPERLNG, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου Facebook: SuperLng project

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content