Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
  • Μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που διαμεσολαβούνται από το συμπλήρωμα στην υγεία και τη νόσο
  • Ανάπτυξη βιοδιαγνωστικών προσεγγίσεων/βιοδεικτών
  • Μελέτη βιομοριακών αλληλεπιδράσεων ξενιστή-μικροβίων

Ομάδα Μοριακής Ανοσολογίας

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Η Ομάδα Μοριακής Ανοσολογίας εστιάζει την ερευνητική της δραστηριότητα στη μελέτη μηχανισμών φυσικής ανοσίας και φλεγμονής, με στόχο αφενός την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό μας σύστημα αναγνωρίζει παθογόνα και ενορχηστρώνει τις κυτταρικές αποκρίσεις για την εξουδετέρωσή τους και αφετέρου την ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιαγνωστικών προσεγγίσεων για την παρακολούθηση βιοδεικτών φλεγμονής σε παθολογικές καταστάσεις. Κύρια ερευνητική κατεύθυνση της ομάδας αποτελεί η μελέτη του συστήματος του συμπληρώματος, ενός δικτύου πρωτεϊνών της φυσικής ανοσίας που συμβάλλου στην εξουδετέρωση παθογόνων αλλά και στην ιστική ομοιοστασία και ανοσοεπιτήρηση. Στα πλαίσια αυτά η ομάδα δραστηριοποιείται στη διαλεύκανση των μηχανισμών συμβολής του συμπληρώματος στη διάδοση της φλεγμονής σε διάφορα νοσήματα και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για φλεγμονώδη νοσήματα με βάση τη στοχευμένη αναστολή του συμπληρώματος.

Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας είναι οι εξής:

  • Μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που διαμεσολαβούνται από το συμπλήρωμα στην υγεία και τη νόσο: Ταυτοποίηση και αξιολόγηση πρωτεϊνων-στόχων της ενεργοποίησης του συμπληρώματος ως βιoδεικτών φλεγμονής για τη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία φλεγμονωδών νόσων.
  • Ανάπτυξη βιοδιαγνωστικών προσεγγίσεων/βιοδεικτών για την παρακολούθηση της ενεργοποίησης μορίων του συμπληρώματος.
  • Μελέτη βιομοριακών αλληλεπιδράσεων ξενιστή-μικροβίων: Ανάπτυξη διαγνωστικών/θεραπευτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων και των φλεγμονωδών επιπλοκών τους (σηψαιμία, βακτηριαιμία, σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις).

Η Ομάδα Μοριακής Ανοσολογίας αποτελεί τμήμα της Ερευνητικής Περιοχής Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες του ΙΠΡΕΤΕΑ.

Προσωπικό

Δείτε όλο το Προσωπικό του ΙΠΡΕΤΕΑ

Δείτε όλο το Προσωπικό του ΙΠΡΕΤΕΑ
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content