Υποδομή αξιολόγησης θερμικών ηλιακών προϊόντων

Περιγραφή

Το Εργαστήριο διαθέτει μια ολοκληρωμένη και διαπιστευμένη υποδομή για την αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων και της αξιοπιστίας των θερμικών ηλιακών προϊόντων. Η υποδομή αυτή ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και συνιστά ένα σύγχρονο και υψηλής μετρολογικής ποιότητας εργαλείο για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών βελτιστοποίησης και χαρακτηρισμού των προϊόντων του κλάδου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται:
• Δύο αυτόνομες διατάξεις μέτρησης χαρακτηριστικών καμπυλών απόδοσης θερμικών ηλιακών συλλεκτών, πλήρως αυτοματοποιημένες ως προς την επιλογή – διατήρηση σταθερών συνθηκών λειτουργίας (παροχή και θερμοκρασία θερμικού φορέα) και με δυνατότητα αυτόματης παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.
• Οκτώ αυτόνομες θέσεις αξιολόγησης ενεργειακών επιδόσεων θερμικών ηλιακών συστημάτων με δυνατότητα υλοποίησης σεναρίων μέτρησης και με τις δύο διεθνώς αποδεκτές μεθόδους (CSTG και DST).
• Αυτοματοποιημένες διατάξεις προετοιμασίας και διατήρησης νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
• Εγκαταστάσεις διερεύνησης των παραμέτρων αξιοπιστίας θερμικών ηλιακών συλλεκτών, όπως αντοχή σε θερμικά πλήγματα, σε κρούση, σε μηχανική καταπόνηση (θετική και αρνητική πίεση), σε μακρόχρονη έκθεση, σε εσωτερική πίεση και σε διείσδυση βροχής.
• Πλήρως αυτοματοποιημένες διατάξεις λήψης και καταγραφής μετρήσεων πολλαπλών σημείων από διακριβωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, παροχής θερμικού φορέα και ηλιακής ακτινοβολίας (ολικής, διάχυτης και απευθείας), καθώς και δίκτυο συγκεντρωτικής διαχείρισης των διατάξεων αυτών με χρήση εργαλείων γραφικού προγραμματισμού και διαγραμμάτων ροής ενεργειών.
• Υψηλής ακρίβειας διατάξεις διακρίβωσης θερμομέτρων, πυρανομέτρων και ροομέτρων με χρήση οργάνων αναφοράς και σύμφωνα με διαπιστευμένα πρωτόκολλα ιχνηλάσιμης διακρίβωσης.
• Εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης επιδόσεων και βελτιστοποίησης σχεδιασμού θερμικών ηλιακών προϊόντων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content