ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(3 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

Nano2Clinic

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

readmore-arrow

NOAR

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

readmore-arrow

Dual-targeting iron oxide nanoparticles

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content