ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(2 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

INTERREG IV

2020-2023 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Blue Bio Med

readmore-arrow

INSPIRED

2018-2021 | ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content