Date Praktikou: 09 - 07 - 2020
Number of Positions: 3
Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 661η, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, και ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης ως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της» (Ε-12365) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Απ Ένταξης ΓΓΕΤ 105658/17-10-2019. Θέση 1: Με αντικείμενο τη μεταδιδακτορική έρευνα για τις ανάγκες του έργου Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία ι) στην ανάπτυξη και εφαρμογή πειραματικών διατάξεων για μετρήσεις μικροφυσικών ιδιοτήτων του αερολύματος ιι) ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων μικροφυσικών και οπτικών παραμέτρων ατμοσφαιρικού αερολύματος. Θέση 2: Πτυχιούχου σχολής Θετικών Επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος: 1) με θεματικό αντικείμενο τη μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μετεωρολογία ή/και την κλιματική αλλαγή, 2) εμπειρία που να τεκμηριώνεται με εργασίες, δημοσιεύσεις ή διπλωματική διατριβή στην εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων ατμοσφαιρικής φυσικής. Θέση 3: Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με εμπειρία ι) στην ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων, ιι) στατιστική μοντελοποίηση σύνθετων και ακραίων γεγονότων και ιιι) στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Θέση 1: Με αντικείμενο τη μεταδιδακτορική έρευνα για τις ανάγκες του έργου Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία ι) στην ανάπτυξη και εφαρμογή πειραματικών διατάξεων για μετρήσεις μικροφυσικών ιδιοτήτων του αερολύματος ιι) ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων μικροφυσικών και οπτικών παραμέτρων ατμοσφαιρικού αερολύματος.

Θέση 2: Πτυχιούχου σχολής Θετικών Επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος: 1) με θεματικό αντικείμενο τη μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μετεωρολογία ή/και την κλιματική αλλαγή, 2) εμπειρία που να τεκμηριώνεται με εργασίες, δημοσιεύσεις ή διπλωματική διατριβή στην εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων ατμοσφαιρικής φυσικής.

Θέση 3: Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με εμπειρία ι) στην ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων, ιι) στατιστική μοντελοποίηση σύνθετων και ακραίων γεγονότων και ιιι) στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

INRASTES - Official Web Site
Skip to content