ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(13 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

2009-2011 | Υπουργείο Υγείας

GSTT1, GSTM1 and ΝQO1 gene polymorphisms in Greek patients with multiple sclerosis: Relevance as predisposing factors

readmore-arrow

EuGESMA

2008-2012 | EU COST Action

Translating genomic and epigenetic studies of MDS and AML

readmore-arrow

2000-2002 | Hellenic Institute of Occupational Health and Safety (ELINYAE)

Occupational and environmental exposures in MDS pathogenesis

readmore-arrow

RENEB

2012-2015 | EU within the 7th Framework Programme (EURATOM grant agreement No: 295513)

Δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου βιοδοσιμετρίας

readmore-arrow

Low dose effects

2015-2016 | Ελληνική Καδιολογική Εταιρεία

Διερεύνηση της επίδρασης των χαμηλών δόσεων ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε μοριακό (DNA) και κυτταρογενετικό (χρωμοσωματικό) επίπεδο, κατά την έκθεση ασθενών σε αιμοδυναμικές πράξεις

readmore-arrow

Individual radiosensitivity

2017-2021 | Stavros Niarchos Foundation Programme for Industrial Fellowships

Ανάπτυξη κυτταρογενετικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση της ατομικής ακτινοευαισθησίας και αξιολόγηση σύγχρονων εξατομικευμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας

readmore-arrow

AO-10-IBER-24

2011-2014 | Human Spaceflight of European Space Agency (ESA)

Μελέτη μηχανισμών επαγωγής χρωμοσωματικών αλλοιώσεων μετά από έκθεση σε ακτινοβολία διαστήματος και κινδύνου καρκινογένεσης με χρήση κυτταρογενετικών μεθόδων

readmore-arrow

CMCRC-Pilot grant

2016-2018 | Research Subaward CMCRC program as support from a pilot grant from the Opportunity Funds Management Core of the Centers for Medical Countermeasures against Radiation, National Institute of Health; grant number U19AI067773.

Ταχεία και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος βιοδοσιμετρίας με χρώση Giemsa για την ποσοτικοποίηση των πρόωρα συμπυκνωμένων χρωμοσωματικών θραυσμάτων λεμφοκυττάρων ή με κεντρομεριδιακούς και τελομεριδιακούς PNA ιχνηθέτες για την ποσοτικοποίηση των δικεντρικών χρωμοσωμάτων σε περιπτώσεις υπερέκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

readmore-arrow

THALES-2

2013-2015 | NSRF project - Program Thales

Μηχανισμοί αντοχής των βλαστοκυττάρων του καρκίνου του μαστού σε γενοτοξικές προσβολές: Εφαρμογές στη διάγνωση, στις εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας και στην πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου

readmore-arrow

THALES-1

2013-2015 | NSRF project - Program Thales

Μοριακή τυποποίηση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού

readmore-arrow

1998-2022 | Provision of services

Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και Κυτταρογενετική λευχαιμικών νοσημάτων

readmore-arrow

2018-2020 | Stavros Niarchos Foundation Programme for Industrial Fellowships

Προσδιορισμός γενετικών βιοδεικτών που σχετίζονται με τη σχετιζόμενη με την ενδομητρίωση στειρότητα και τον κακοήθη μετασχηματισμό

readmore-arrow

European LeukemiaNet

2004-2012 | EU FP6

Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στην έρευνα και τη θεραπεία της λευχαιμίας (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) με την ενσωμάτωση των κορυφαίων εθνικών δικτύων λευχαιμίας και των διεπιστημονικών ομάδων εταίρων τους στην Ευρώπη

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content